Zmiany

Zgodnie z zapowiedziami 24 marca o godz. 22.00 inicjatywa przeszła w tymczasową formę. Zdjęliśmy ze strony formularze zgłoszeniowe, wprowadziliśmy jeden – do modlitwy za Koordynatorów, którzy będą się modlić w podanych intencjach. Zgłoszenia wysłane od soboty 24 marca aż do końca kwietnia zostaną omodlone w maju.