Koniec edycji lutowej i edycja marcowa

Patrząc na ostatnie miesiące, należy stwierdzić, że opóźnienia w raportowaniu o przebiegu inicjatywy stają się pomału standardem. Przepraszamy, nie wyrabiamy się z pracą. Jak zwykle prosimy o modlitwę za Koordynatorów. Czas najwyższy nadrobić zaległości.

Edycja lutowa

zakończyła się równo z końcem miesiąca. Modliły się w niej 253 duety złożone z panny i kawalera. Obustronną chęć wymiany maili zadeklarowało 169 z nich, co daje współczynnik wymiany na poziomie 67%. Dwa na trzy duety zdecydowały się więc na wymianę. Za pozostałe 571 zgłoszonych panien modliło się łącznie 35 osób w modlitwie zbiorczej.

Edycja marcowa

Wykres zgłoszeń do edycji marcowej

1 marca rozpoczęła się jedenasta edycja modlitwy o dobrego współmałżonka. Do modlitwy indywidualnej wpłynęło 807 zgłoszeń, z czego 598 od kobiet i 209 od mężczyzn. Łącznie modli się więc za siebie 209 duetów złożonych z kawalera i panny z indywidualnym przydziałem. Pozostałe 389 panien otrzymało przydział zbiorczy i modlą się za nie 23 osoby w modlitwie zbiorczej. W momencie publikowania tego wpisu, uczestnicy marcowi z przydziałem indywidualnym otrzymali już maila z drugą porcją informacji o omadlanej osobie.