Województwa z największą ilością zgłoszeń

Zestawialiśmy już liczbę zgłoszonych z podziałem na powiaty. Tym razem czas podać województwa z największą ilością zgłoszeń (również tylko pięć z najwyższymi wynikami). Wyszło ciekawie, bo pojawiło się województwo, którego żadne z miast nie znalazło się w zestawieniu powiatowym. O jakie chodzi? Spójrzcie na wykresy poniżej…

Województwa z największą ilością zgłoszeń kobiet

Województwa z największą ilością zgłoszeń kobiet

1. mazowieckie – 397
2. małopolskie – 285
3. wielkopolskie – 250
4. śląskie – 171
5. lubelskie – 149

Województwa z największą ilością zgłoszeń mężczyzn

Województwa z największą ilością zgłoszeń mężczyzn

1. mazowieckie – 116
2. wielkopolskie – 92
3. małopolskie – 75
4. śląskie – 57
4. dolnośląskie – 30

Województwa z największą ilością zgłoszonych łącznie

Województwa z największą ilością zgłoszeń łącznie

1. mazowieckie – 513
2. małopolskie – 360
3. wielkopolskie – 342
4. śląskie – 228
5. lubelskie – 178

Wnioski

Zachęcamy Was do porównania tych danych z danymi powiatowymi. Skąd nagle województwo śląskie? To przez to, że jest tam wiele wielkich miast będących siedzibami powiatów. Każde z osobna miało mniej zgłoszeń niż np. Wrocław czy Lublin, ale zebrane razem dały całkiem sporą liczbę uczestników.