Ruszyła edycja grudniowa

1 grudnia rozpoczęła się ósma edycja modlitwy o dobrego współmałżonka. Wpłynęło do nas łącznie 312 zgłoszeń, z czego 220 od kobiet i 92 od mężczyzn. Łącznie modlą się więc za siebie 92 duety złożone z panny i kawalera z indywidualnym przydziałem. Pozostałe 128 panien otrzymało przydział zbiorczy i modli się za nie 7 osób w modlitwie zbiorczej.