Podsumowanie edycji listopadowej

28 listopada zakończyła się siódma edycja modlitwy o dobrego współmałżonka. Modliło się za siebie wzajemnie 91 duetów złożonych z panny i kawalera, a za 149 panien pozbawionych indywidualnego przydziału modliło się 10 osób w modlitwie zbiorczej. Łącznie modliło się więc za siebie wzajemnie 341 osób.

1 grudnia rozesłaliśmy wszystkim uczestnikom z indywidualnymi przydziałami wiadomości z informacją na temat wymiany adresów mailowych. Jeśli ktoś takiego maila nie otrzymał, to prosimy o kontakt.

Łącznie na 91 duetów adresami e-mail wymieniło się 57 z nich. W pozostałych przynajmniej jedna z osób nie przesłała nam zezwolenia na przesłanie adresu.