Błogosławionych Świąt!

Życzenia świąteczne
Drodzy uStudniowicze!

Wigilijna noc to taki moment w roku, kiedy Koordynatorzy mogą przemówić ludzkim głosem. A właściwie napisać coś po ludzku, po prostu od siebie. Pozwólcie nam więc przekazać kilka słów życzeń dla Was.

Większość osób, które wchodzą na naszą stronę, to ludzie poszukujący. Poszukiwania te dotyczą osoby, z którą można będzie zawrzeć sakrament małżeństwa i kroczyć wspólnie przez życie. Nasze życzenia chcielibyśmy skierować więc do wszystkich poszukujących, w szczególności do tych, którzy czują się w mniejszym lub większym stopniu samotni.

Chcielibyśmy Wam życzyć, byście poczuli w tym świątecznym czasie obecność. Nie tylko bliskich ludzi, z którymi je spędzacie, ale – przede wszystkim – obecność Boga, który pokochał nas tak bardzo i tak mocno chce być z nami, że przyszedł na świat jako człowiek. Życzymy Wam, byście czuli Jego obecność codziennie. Taka jest też idea naszej inicjatywy – by przez codzienną modlitwę zbliżyć się do Boga. On najlepiej wie, jak zaradzić naszej samotności.

Jednocześnie chcielibyśmy Wam podziękować. Po pierwsze – za wszystkie życzenia, które od Was do nas wpłynęły. Miło nam, że dostrzegacie, że za inicjatywą pod zbiorczą nazwą „Koordynatorów” stoją realni ludzie, którzy poświęcają swój czas i wysiłek temu, by inicjatywa wciąż trwała. Po drugie – za Wasze modlitwy. Za te, które nam deklarujecie i za te, o których nie wiemy. Bez Waszej modlitwy nie mielibyśmy sił i energii na to, by się tym wszystkim opiekować. Dziękujemy!

Wasi (przemawiający ludzkim głosem) Koordynatorzy

Ruszyła edycja grudniowa

1 grudnia rozpoczęła się ósma edycja modlitwy o dobrego współmałżonka. Wpłynęło do nas łącznie 312 zgłoszeń, z czego 220 od kobiet i 92 od mężczyzn. Łącznie modlą się więc za siebie 92 duety złożone z panny i kawalera z indywidualnym przydziałem. Pozostałe 128 panien otrzymało przydział zbiorczy i modli się za nie 7 osób w modlitwie zbiorczej.

Podsumowanie edycji listopadowej

28 listopada zakończyła się siódma edycja modlitwy o dobrego współmałżonka. Modliło się za siebie wzajemnie 91 duetów złożonych z panny i kawalera, a za 149 panien pozbawionych indywidualnego przydziału modliło się 10 osób w modlitwie zbiorczej. Łącznie modliło się więc za siebie wzajemnie 341 osób.

1 grudnia rozesłaliśmy wszystkim uczestnikom z indywidualnymi przydziałami wiadomości z informacją na temat wymiany adresów mailowych. Jeśli ktoś takiego maila nie otrzymał, to prosimy o kontakt.

Łącznie na 91 duetów adresami e-mail wymieniło się 57 z nich. W pozostałych przynajmniej jedna z osób nie przesłała nam zezwolenia na przesłanie adresu.

Drodzy uczestnicy edycji grudniowej!

Zwykle wysyłaliśmy maile z informacją o przydziale już w nocy przed 1. dniem miesiąca. Tym razem natrafiliśmy na pewne problemy techniczne związane z wysyłką. Prosimy, nie przysyłajcie nam maili z pytaniami o to, czy już wysyłaliśmy maile. Prosimy, poczekajcie cierpliwie. Pomódlcie się już dziś litanią. Przydziały już są, tylko Wy ich jeszcze nie znacie. Pan Bóg wie, w jakiej intencji jest Wasza modlitwa, nawet jeśli Wy jeszcze o tym nie wiecie 😉