Październikowe przydziały rozesłane

W nocy z soboty na niedzielę przesłaliśmy 302 osobom informacje o przydzielonych im modlitewnych partnerach. Oto garść statystyk: do edycji letniej wpłynęło łącznie 479 zgłoszeń, z czego 328 pochodziło od kobiet, 151 od mężczyzn. Indywidualnie modli się zatem za siebie obecnie 151 duetów. Poniżej znajdziecie te dane zobrazowane na wykresie. Szare słupki pokazują porównawczo liczbę zgłoszeń do edycji letniej.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach wszystkie kobiety, które nie otrzymały przydziału (a jest ich w tej edycji 177), zostały otoczone zbiorczo miesięczną modlitwą. Tym razem jednak, grupa modlitewna została skompletowana z osób, które zgłosiły się do modlitwy zbiorczej. W tym miesiącu jest to dziewięć osób – sześciu mężczyzn i trzy kobiety. Te osoby nie wymieniają się z omadlanymi pannami informacjami o sobie – nie licząc intencji przekazywanej za naszym pośrednictwem na początku edycji.