Podsumowanie edycji letniej

13 sierpnia zakończyła się piąta edycja modlitwy o dobrego współmałżonka. Nadesłane zgłoszenia pozwoliły na skompletowanie 145 duetów, składających się z panny i kawalera, którzy modlili się za siebie nawzajem. Co tydzień przesyłaliśmy im kolejne porcje informacji o sobie, a w mailu z ostatnią transzą danych zapytaliśmy o chęć wymiany adresów e-mail. Do wymiany takiej doszło w przypadku 83 na 145 duetów. W poniedziałek rano rozesłaliśmy adresy mailowe wszystkim duetom, które obustronnie wyraziły taką chęć.

Przypominamy, że najbliższa edycja rusza 1 października, zgłoszenia do niej zbieramy tylko do 24 września.