Podsumowanie edycji czerwcowej

28 czerwca zakończyła się czwarta edycja modlitwy o dobrego współmałżonka. Nadesłane zgłoszenia pozwoliły na skompletowanie 147 duetów, składających się z panny i kawalera, którzy modlili się za siebie nawzajem. Co tydzień przesyłaliśmy im kolejne porcje informacji o sobie, a w mailu z ostatnią transzą danych zapytaliśmy o chęć wymiany adresów e-mail. Do wymiany takiej doszło w przypadku 97 na 147 duetów. W nocy z piątku na sobotę rozesłaliśmy adresy mailowe wszystkim duetom, które obustronnie wyraziły taką chęć.

Przypominamy, że jedyna edycja letnia rusza 17 lipca, zgłoszenia do niej zbieramy tylko do 10 lipca.