Czerwcowe przydziały rozesłane

W nocy ze środy na czwartek przesłaliśmy 294 osobom informacje o przydzielonych im modlitewnych partnerach. Oto garść statystyk: do edycji czerwcowej wpłynęło łącznie 478 zgłoszeń, z czego 331 pochodziło od kobiet, 147 od mężczyzn. W czerwcu modli się zatem za siebie 147 duetów. Poniżej znajdziecie te dane zobrazowane na wykresie. Szare słupki pokazują porównawczo liczbę zgłoszeń do edycji majowej.

Spośród zgłoszonych panien, 234 to kobiety, które zgłaszały swój udział po raz kolejny. 97 zgłoszeń pochodziło od pań, które deklarowały udział po raz pierwszy. Podobnie jak w poprzednich miesiącach wszystkie kobiety, które nie otrzymały przydziału, zostaną otoczone zbiorczo miesięczną modlitwą przez grupę mężczyzn trwających w związkach.

Nabór do edycji letniej (w niestandardowym terminie od 17 lipca do 13 sierpnia) trwa do 10 lipca do godziny 21.59.