Podsumowanie edycji majowej

28 maja zakończyła się trzecia edycja modlitwy o dobrego współmałżonka. Nadesłane zgłoszenia pozwoliły na skompletowanie 114 duetów, składających się z panny i kawalera, którzy modlili się za siebie nawzajem. Co tydzień przesyłaliśmy im kolejne porcje informacji o sobie, a w mailu z ostatnią transzą danych zapytaliśmy o chęć wymiany adresów e-mail. Do wymiany takiej doszło w przypadku 75 na 114 duetów. W nocy z poniedziałku na wtorek rozesłaliśmy adresy mailowe wszystkim duetom, które obustronnie wyraziły taką chęć.