Majowe przydziały rozesłane

Dzisiejszej nocy przesłaliśmy 228 osobom informacje o przydzielonych im modlitewnych partnerach. Oto garść statystyk: do edycji majowej wpłynęło łącznie 447 zgłoszeń, z czego 333 pochodziły od kobiet, 114 od mężczyzn. W maju modli się zatem za siebie 114 duetów. Poniżej znajdziecie te dane zobrazowane na wykresie. Szare słupki pokazują porównawczo liczbę zgłoszeń do edycji kwietniowej.

Spośród 333 zgłoszonych panien, 126 to kobiety, które zgłaszały swój udział po raz kolejny. 207 zgłoszeń pochodziło od pań, które deklarowały udział po raz pierwszy. Podobnie jak w poprzednich miesiącach wszystkie kobiety, które nie otrzymały przydziału, zostaną otoczone zbiorczo miesięczną modlitwą przez grupę mężczyzn trwających w związkach.

Nabór do edycji czerwcowej trwa do 21 maja do godziny 21.59. Termin ten dotyczy nowych osób oraz wszystkich uczestników edycji marcowej i kwietniowej. Uczestnicy edycji majowej będą mieli na to chwilę dłużej i otrzymają do tego celu osobny formularz, przeznaczony tylko dla nich.