Podsumowanie edycji kwietniowej

28 kwietnia zakończyła się druga edycja modlitwy o dobrego współmałżonka. Nadesłane zgłoszenia pozwoliły na skompletowanie 81 duetów, składających się z panny i kawalera, którzy modlili się za siebie nawzajem. Co tydzień przesyłaliśmy im kolejne porcje informacji o sobie, a w mailu z ostatnią transzą danych zapytaliśmy o chęć wymiany adresów e-mail. Do wymiany takiej doszło w przypadku 41 na 81 duetów. Dziś rozesłaliśmy adresy mailowe wszystkim duetom, które obustronnie wyraziły taką chęć.

Przypominamy, że majowa edycja rusza w poniedziałek. Do tego czasu prześlemy wszystkim zgłoszonym informację o przydziale lub jego braku. Do 21 maja zbieramy zgłoszenia do edycji czerwcowej. Pamiętajcie, by – zgłaszając się – wybrać właściwy formularz, w zależności od tego, czy zgłaszacie się po raz pierwszy czy po raz kolejny. Prosimy, by nie wypełniać formularza zgłoszeniowego (tego z polami, w których podaje się swój wiek, lokalizację i inne informacje o sobie) w przypadku, gdy już raz się go do nas wysłało. Gdy mamy już Wasze dane, wypełniacie tylko formularz powrotny, w którym zaznaczacie jedynie opcję „tak”. Jest to dla nas sygnał, że mamy zaznaczyć Was w bazie jako aktywnych uczestników podczas przydziałów w kolejnej edycji.