uStudni.pl w Radiu Emaus

Jeśli chcielibyście posłuchać, jak opowiadamy o inicjatywie, to będzie ku temu okazja. W sobotę rano (4.03.2017), po godzinie 9, będziemy gośćmi Marty Piątkowskiej w Radiu Emaus. Osoby spoza Wielkopolski będą mogły wysłuchać audycji online za pośrednictwem playera znajdującego się w bocznym panelu na stronie Radia.