O inicjatywie tymczasowej

Inicjatywa modlitewna uStudni.pl chwilowo działa w ograniczonym zakresie. Koordynatorzy pracują nad stworzeniem portalu, który umożliwi dalszą realizację inicjatywy w poprzednim, pełnym zakresie – modlitwy indywidualnej o dobrego współmałżonka dla przydzielonej sobie osoby.

Obecnie strona uStudni.pl umożliwia zgłoszenie się do miesięcznej modlitwy za jednego z Koordynatorów. Koordynatorzy modlą się w intencji podanej przez uczestnika (do wyboru jedna z czterech ogólnych). Modlitwa trwa od 1 do 28 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik przesłał zgłoszenie, i obejmuje raz dziennie odmówienie litanii do św. Józefa.

Wzięcie udziału w inicjatywie nie wiąże się ze zbieraniem żadnych danych osobowych o uczestniku (podaje się tylko imię i wybiera intencję z listy).

Zachęcamy do zapoznania się ze świadectwami dotychczasowych uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w Eucharystii o dobrego współmałżonka odsyłamy do naszej mapy.

Aktualności

Edycja majowa

1 maja zaczęła się kolejna edycja uStudni.pl. Zgłosiło się do niej 136 osób. Koordynatorzy przez cały miesiąc modlą się o dobrego współmałżonka dla nich. Przypominamy, że jest to edycja w formie tymczasowej – bez indywidualnych przydziałów.

Edycja kwietniowa

Wybaczcie opóźnienie, ale donosimy, że edycja kwietniowa rozpoczęła się zgodnie z planem. Zgłosiło się do niej 159 osób. Koordynatorzy przez cały miesiąc modlą się o dobrego współmałżonka dla nich. Przypominamy, że jest to edycja w formie tymczasowej – bez indywidualnych przydziałów.

Edycja marcowa (i lutowa)

1 marca zaczęła się edycja marcowa uStudni.pl. Zgłosiło się do niej 130 osób. Koordynatorzy przez cały miesiąc modlą się o dobrego współmałżonka dla nich. Przypominamy, że jest to edycja w formie tymczasowej – bez indywidualnych przydziałów. Przepraszamy za zastój komunikacyjny – nie napisaliśmy o edycji lutowej, która oczywiście się odbyła. Modliło się w niej 199 …